به گزارش اختصاصیملت ایرانمایکل بلومبرگ شهردار نیویورک می گوید مظنونان به بمب گذاری در ماراتن بوستون قصد داشته اند باقی مواد منفجره خود را در تایمز اسکوئر، میدان اصلی شهر نیویورک منفجر کنند.
به گفته شهردار نیویورک، جوهر سارنایف، مظنونی که در بازداشت اف بی آی است به پلیس فدرال آمریکا گفته او و برادرش " خود به خود " به این نتیجه رسیده بودند که " نیویورک هدف بعدی " آنهاست.
ریموند کلی کمیسر پلیس به خبرنگاران گفته دو مطنون یک بمب زودپزی و ۵ بمب لوله ای در اختیار داشتند.
بمب گذاری های بوستون سه کشته و بیش از ۲۵۰ مجروح به جا گذاشت.
بلومبرگ در کنفرانس خبری پنجشنبه در سالن شهر گفت: " شب گذشته ما توسط اف بی آی مطلع شدیم، مهاجم بازمانده اقرار کرده است که دو برادر، شهر نیویورک را در فهرست اهداف آینده ی خود قرار داده بودند ".
شهردار نیویورک در یک کنفرانس خبری روز پنج شنبه گفت: " شب پیش اف بی آی به نقل از مظنونی که زنده مانده به ما خبر داد که هدف بعدی نیویورک بوده است. "
به گفته آقای بلومبرگ جوهر سارنایف و برادرش می خواسته اند با یک خودرو به نیویورک بیایند و بمب های خود را در تایمز اسکوئر منفجر کنند.