روزنامه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه ۲/۰۲ / ۹۲ نوشت: بیش از ۱۵۰ هزار نفر برای رقابت در انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند که نکته قابل تأمل این است که در تهران تعداد زیادی از بازیگران سینما و فوتبالیست ها و سایر ورزشکاران هم برای عضویت در شورای اسلامی شهر تهران، داوطلب شده اند.

به نظر می رسد شورای شهر تهران قرار است به باشگاه بازیگران و ورزشکاران تبدیل شود!