به گزارش ملت ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سفر به شهر هویزه در استان خوزستان، یک دست لباس مردم عرب این منطقه را هدیه گرفت.

پیش از شروع سخنرانی رییس جمهور، امام جمعه هویزه لباس مردم عرب خوزستان را به احمدی نژاد هدیه کرد.


رییس جمهور پس از پوشیدن این لباس گفت: این لباس غیرت، شرف و عزت است و بهترین هدیه از طرف مردم عزیز هویزه به خادم کوچک خود می باشد و با افتخار آن را به تن کردم.

رییس جمهور همچنین به زبان عربی جملاتی در تجلیل از فداکاری و شجاعت مردم هویزه و عشایر عرب این خطه، بیان کرد که با استقبال پرشور مردم مواجه کرد.

احمدی نژاد در قالب چهارمین دور سفرهای استانی به استان خوزستان سفر کرده است.