عصر ایران:مرحله رای گیری در خارج از کشور انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز شد. اتباع سوریه مقیم ایران با حضور در سفارت کشورشان در تهران، پای صندوق رای آمدند و در انتخابات شرکت کردند.