خبرگزاری ایرنا: مراسم تحلیف نخست وزیر جدید هند در محل کاخ ریاست جمهوری که حدود چهارهزار نفر از شخصیت های داخلی و خارجی و دیپلمات های مقیم اجتماع کرده اند، همچنان ادامه دارد.

مودی ۶۳ ساله سوگند خورد که وظیفه سنگین نخست وزیری هند را که به صورت امانت تحویل می گیرد به درستی و راستی به انجام برساند.

پس از مراسم تحلیف نخست وزیر جدید هندوستان تعدادی از شخصیت ها به عنوان وزیران کابینه جدید معرفی شدند که در میان آنان خانم ˈسوشما سوراج ˈ به برای پست وزارت امور خارجه و ˈراجنات سینگ ˈ برای وزارت کشور به چشم می خورند.

در جریان مراسم تحلیف نخست وزیر جدید هند ˈمحمد نواز شریف ˈ نخست وزیر پاکستان مهمترین چهره ای بود که در کنار ˈمانموهان سینگˈ نخست وزیر سابق نشسته و تغییرات سیاسی در کشور همسایه را از نزدیک شاهد بود.

نخست وزیر پاکستان صبح امروز با پیام ˈصلح ˈ وارد دهلی نو شد و در مراسم تحلیف شرکت کرد.

حضور خانم ˈسونیا گاندیˈ رهبر حزب شکست خورده کنگره در انتخابات اخیر نیز یکی از سوژه مراسم سوگند پانزدهمین نخست وزیر هند بود.

مجری شبکه تلویزیونی ˈان دی تی وی ˈ به هنگام ورود خانم سونیا گاندی گفت که این یکی از ویژگی های دمکراسی هند است.

ورود خانم گاندی همراه با احترام مقام ها و سیاسیون هندی از جمله از حزب پیروز بی جی پی همراه بود.

در انتخابات شانزدهمین دوره مجلس عوام هند که در ۹ مرحله و از ۱۸ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت امسال برگزار شد، حزب ملی گرای بی جی پی ۲۸۲ کرسی از ۵۴۳ کرسی این مجلس را به خود اختصاص داد و دولت را نیز از آن خود کرد.

در این انتخابات که با شگفتی هایی همراه بود حزب چپگرای کنگره پس از یک دهه برسر قدرت بودن فقط به ۴۴ کرسی دست یافت که حتی قادر نیست به عنوان رهبر مخالفان در مجلس جدید نقش بازی کند.