خبرگزاری ایرنا: سید محمود علیزاده طباطبایی از صحبت های اخیر رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی که در رسانه ها انتشار یافته است، بشدت انتقاد کرد.

وی افزود: رسایی به دفعات مطالب کذب بر زبان رانده و ما از این نماینده شکایت کرده ایم و انتظار داریم تا رسیدگی شود؛ چراباید این فرد هر حرفی بزند و کسی با وی کاری نداشته باشد؟

وکیل مهدی هاشمی درباره پرونده موکلش نیز اظهار داشت: هنوز خبر جدیدی در این زمینه نیست؛ در این باره باید از قوه قضاییه پرسیده شود و منتظریم تا به ما اطلاع دهند.