خبرگزاری ایرنا: جمشید ایرانی با اعلام این مطلب افزود: این مستند ۴۵ دقیقه ای به تبیین شعارها، سخنان و عملکرد رییس دولت نهم و دهم می پردازد و قضاوت را به عهده دانشگاهیان و نخبگان خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: این فیلم مستند به نوعی به نقد عملکرد دولت گذشته می پردازد و ساخت این اثر هنری بر مبنای همان رویکرد انتقاد به صورت شناسنامه دار تهیه شده است.

این عضو جبهه اصلاح طلبان درباره سازندگان این فیلم و دغدغه های آنان گفت: شاخه جوانان حزب ایران که زیر مجموعه جبهه اصلاح طلبان است، پس از انتشار فیلم مستند ˈمن روحانی هستمˈ و در راستای نقد آگاهانه و شناسنامه دار اقدام به ساخت این فیلم کرده اند.

ایرانی خاطر نشان کرد: این فیلم در محافل دانشگاهی و همچنین در میان نخبگان به نمایش در می آید.

وی ادامه داد: در این فیلم سفرهای استانی، سخنرانی ها و شعارهای احمدی نژاد به همراه عملکردها و رفتارهای او به تصویر کشیده شده است.