گفت وگوی دو جانبه و خصوصی ظریف و اشتون پشت درهای بسته پس از سه ساعت و نیم پایان یافت.

محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه پشت درهای بسته با یکدیگر به رایزنی و مشورت پرداختند.

این دیدار بدون حضور معاونان اشتون و ظریف انجام شد. بنا بر این گزارش پیش از این از سوی هیات های دو طرف اعلام شده بود که پس از ملاقات خصوصی ظریف و اشتون، هر یک از هیات ها جداگانه مشورت و سپس مذاکرات در سطح اشتون و ظریف به نمایندگی از ایران و ۱ + ۵ برگزار می شود.

ایران و ۱ + ۵ از عصر روز سه شنبه مذاکرات برای نگارش متن پیش نویس توافق جامع را در وین آغاز کردند. به گفته منابع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران رایزنی های روز گذشته درباره چارچوب و کلیات پیش نویس بوده است.