سخنگوی کاترین اشتون گفت که گفت وگوهای سه ساعت و نیم میان اشتون و ظریف " مفید " بود.

مایکل مان در صفحه توییتر خود نوشت: گفت وگوهای صبح دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون " مفید " بود و گفت وگو ها در فرمت(شکل) جدید در هتل کوبورگ(محل اقامت هیات های مذاکره کننده) ادامه دارد.