به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین جان کری، وزیر خارجۀ آمریکا همانند اوباما ۵% از حقوق خود را به منظور همراهی با کاهش بودجۀ دولت بخشید، کاهش بودجه دولت سبب کاهش حقوق کارمندان دولتی شده بود.


ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزیر خارجۀ آمریکا گفته است: کری ۹ هزار دلار به موسسات خیریه وابسته به دولت واریز می کند؛ حقوق وزیر خارجۀ اوباما در سال ۱۸۳ هزار دلار است. نولاند افزود: وزیر خارجۀ آمریکا با درک شرایط خاص اقتصادی و کسر بودجه دولت، تصمیم دارد ۵% از حقوقش را برای کارمندان دولت ببخشد.

تعداد قابل توجهی از موسسات دولتی به کمک خانواده های کارمندان و یا دیپلمات آمدند که متعاقب کسر بودجه دولت، وضعیت مالی شان تحت تأثیر قرار گرفته است؛ خانوادۀ بزرگ کارمندان دولتی با ۷۰ هزار نفر، مهمترین و بزرگترین قشر حقوق بگیر آمریکاست و هدف وزیر خارجه و رئیس جمهور از این اقدام اینست که کسی از تصمیم کسر بودجه آسیبی نبیند.

گفتنی است جان کری در میان وزیران ثروتمند اوباما قرار دارد. او با ترزا هینز کری - وارثثروت جان هینز(همسر اولش، متوفی در سال ۱۹۹۱) ازدواج کرده است. طبق اطلاعات مجلۀ پولیتیکو ثروت کری نزدیک به ۱۲۵ میلیون دلار است.