به گزارش اختصاصی ملت ایران کره ی شمالی در آخرین اظهارات تنش زا بر ضد همسایه ی جنوبی خود و آمریکا گفت که با کره ی جنوبی وارد " وضعیت جنگی " شده است.

مقامات این کشور در خلال این اظهارات افزودند به هرگونه " اقدام تحریک آمیزی "، " پاسخ عملی شدیدی " خواهند داد.

کره ی شمالی پس از افزایش تحریم ها یی که به دنبال سومین آزمایش هسته ای این کشور انجام شد، تقریباً هر روزه تهدیدهای تازه ای را علیه همسایه ی جنوبی خود داشته است. این سخنان واکنش خشم آلودی است که خصوصاً پس از مانور سالانه ی مشترک بین ارتش کره ی جنوبی و آمریکا شدت یافته است.

با این وجود، تحلیلگران بعید می دانند که این کشور واقعا به دنبال آغاز یک جنگ تمام عیار برعلیه کره ی جنوبی باشد. چرا که در گیری رسمی جنگ با این کشور و متحد همیشگی آن، آمریکا، در حکم خودکشی پیونگ یانگ، رهبر کره ی شمالی، خواهد بود.

دو کره در حقیقت از زمان پایان درگیری های نظامی در سال ۱۹۵۳ همچنان در وضعیت جنگی به سر می برند؛ چرا که از آن سال تاکنون هنوز معاهده صلحی میان آنها منعقد نشده است.