به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران: به گزارش خبرگزاری رویترز، " پیرسون " مامور کهنه کار سرویس مخفی آمریکا، نخستین زنی است که به ریاست این آژانس - که اکثر اعضای آن مرد هستند - منصوب شده است. این در حالی است که یک سال از خدشه دارشدن وجهه وی به علت رسوایی مربوط به فساد اخلاقی ماموران سرویس مخفی در کلمبیا می گذرد.

پیرسون به جای مارک سالیوان که ماه فوریه بازنشسته شد، انتخاب شده است. سالیوان در زمان رسوایی کلمبیا - که یکی از شدیدترین رسوایی ها در تاریخ سرویس مخفی آمریکا به شمار می رود - ریاست این آژانس را بر عهده داشت.
سرویس مخفی آمریکا همواره به علت اینکه اکثر کارکنان آن مرد هستند مورد انتقاد قرار گرفته است. اوباما نیز پیرسون را به این دلیل به ریاست این آژانس منصوب کرده است تا از خود در برابر انتقادها در خصوص منصوب نکردن تعداد زنان کافی در پست های عالی در دوره دوم ریاست جمهوری خود دفاع کند.
پیرسون که اهل فلوریداست، تاکنون رئیس کارکنان سرویس مخفی بود. وی کار خود را سال ۱۹۸۳ به عنوان مامور ویژه این آژانس در میامی آغاز کرد.
انتصاب مدیر سرویس مخفی آمریکا نیازی به تایید در سنا ندارد.