به گزارش اختصاصی ملت ایران پاپ فرانسیس خواستار گسترش گفتگوی غرب با جهان اسلام شد. وی همچنین از جامعه جهانی خواسته است که برای مقابله با فقر و حفاظت از محیط زیست اقدامات بیشتری انجام دهند.

پاپ اظهار داشت که کشور های غنی تر باید با آنچه که وی آن را " فقر معنوی زمان ما " نامیده است، مبارزه کنند.

وی که در میان جمعی از دیپلمات ها در واتیکان سخن می گفت تاکید کرد: " هنوز چقدر فقیر در جهان وجود دارد! و چقدر باید این عذاب را تحمل کنند! "

برخی از منتقدان کلیسا اعتقاد دارند که مخالفت کلیسا با برنامه های کنترل بارداری به طور ویژه به ضرر فقراست.

فرانسیس در سخنرانی خود از دیپلمات ها خواسته است که پیامش را به رهبران ۱۸۰ کشور جهان که کلیسا با آنها روابط دیژلماتیک دارد، برسانند. پاپ ضمن این پیام از رهبران جهان خواسته است که مذهب را محور زندگی قرار دهند و کفتگوی بین ادیان را به عنوان عاملی برای تسریع روند صلح جهانی، شدت ببخشند.

او گفت: " نقش مذهب در ایجاد صلح بنیادی و اساسی است. امکان ندارد بتوان در میان مردمی که خدا را فراموش کرده اند پل های ارتباطی برقرار کرد. عکس این قضیه نیز صادق است. اگر انسانهای دیگر نادیده گرفته شوند نمی توان با خدا ارتباط واقعی برقرار کرد. از این رو مهم است که گفتگوی میان ادیان شدت بخشیده شود و من فکر می کنم این گفتگو به طور خاص باید با اسلام باشد. "

پاپ فرانسیس از رهبران مذهبی و مسلمان و نیز توده های مردم برای شرکت در مراسم تحلیف خود در روز سه شنبه تشکر کرد.