ملت ایران: کاترین اشتون اعلام کرد که تصمیم ندارد سال آتی مجددا منصب ریاست سیاست خارجه اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد.

به گزارش سایت آلمانی فوکوس آن لاین، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد: این که بخواهم برای بار دوم ریاست سیاست خارجه اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرم، امری بعید است. این منصب باید در اختیار شخص دیگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مدیریت امور سیاسی اتحادیه اروپا امری آسان نیست، خاطرنشان کرد: افرادی هستند که می توانند آنچه را که من محقق نساختم، عملی کنند. بنابراین بهتر است که من در سال ۲۰۱۴ منصب خود را ترک کنم.

کاترین اشتون به دلیل عملکرد خود در منصب ریاست سیاست خارجه اتحادیه اروپا چند مرتبه با انتقادات شدیدی روبه رو شده است.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجه سابق فرانسه در مارس ۲۰۱۲ از اشتون خواست تا عملکرد کمیساریایی را که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد، بهبود بخشد.