به گزارش ملت ایران به نقل از فارس رئیس جمهور دقایقی قبل برای دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد صحن علنی مجلس شد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان دقایقی پیش با استقبال محمدرضا باهنر، برای دفاع از محمدحسن طریقت منفرد وزریر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

علاوه بر طریقت منفرد، رحیمی، زریبافان، فروزنده، میرتاج الدینی، ممبینی و مرادی نیز به همراه رئیس جمهور در مجلس حضور یافتند.