به گزارش ملت ایران به نقل از پیام نو، حجت السلامسید محمدعلی ابطحیدر صفحه فیس بوک خود تصویری از سنگ قبر دکتر حبیبی را منتشر کرده است و در توضیح آن نوشته است:

«مادرها خیلی مظلومند. ما همه گویا فقط فرزندان پدرمان هستین. آقایدکتر حبیبیسنگ قبرش را خودش آماده کرده بود. خیلی با معرفت بود که نوشته فرزند باقر و فاطمه. اسم مادر را هم ذکر کرده است. کاش بشه هرجا می پرسند فرزند کی، اسم پدر و مادر را بخواهند…»

دکتر حبیبی به دلیل نارسایی قلبی و جراحی معده در بخش CCU بیمارستان فرهنگیان تهران بستری بود و در ساعت ۱ بامداد روز پنجشنبه مورخهٔ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۱ در پی یک دوره کسالت طولانی و بستری در بیمارستان فرهنگیان تهران درگذشت.