مذاکرات جامع هسته ایایران وگروه ۱ + ۵که از ابتدا قرار بود بر روی ریل مشخصی حرکت کند، به اعتقادمحمدجواد ظریفبه نیمه راه رسیده است و اکنون وارد مراحل حساسی شده است.

اما آنچه که از شروع این مذاکرات تاکنون در کنار ریل این مذاکرات به صورت موازی درحال حرکت بوده، موضوعی با نام «فضاسازی» است.

موضوعی که محمدجواد ظریف معتقد است چه داخلی و چه خارجی آن هیچ تاثیری بر مذاکرات نخواهد داشت و مذاکره فقط در اتاق مذاکره صورت خواهد گرفت و تیم مذاکره کننده ایرانی به هیچ وجه تحت تاثیر هیچ فضاسازی قرار نخواهد گرفت.

ظریف درباره فضاسازی هایی که از طرف مقابل صورت می گیرد به خبرنگار «تابناک» گفت: طرف مقابل بعضا ادعا می کند که نقشی در آن فضاسازی ندارد. ولی انچه می توان به صراحت بگویم اینکه این فضاسازی ها هیچ تاثیری بر فضای داخل جلسات مذاکره ندارد و اگر تاثیری داشته باشد تاثیر منفی بر طرف مقابل است که ما هر بار که در جلسه وارد می شویم نسبت به هرگونه فضاسازی که در طرف مقابل می شود صراحتا نظرمان را می گوییم و بیان می کنیم که این فضاسازی ها کمکی به مذاکرات نمی کند.

اما گاهی برخی اوقات اخباری در تعدادی از رسانه های داخلی به نقل از افراد یا منابع آگاه مطرح می شوند که با اخبار ارائه شده از سوی تیم مذاکره کننده مغایرت دارد.

درباره همین موضوع هم ظریف گفت: اگر به فضای رسانه ای و مجازی داخل ایران توجه کنیم می بینید که خیلی از بحثهای مختلف و دیدگاه های مختلف مطرح می شود و این طبیعت یک جامعه باز است که بحمدالله جمهوری اسلامی از ان برخوردار است و قطعا تیم مذاکره کننده ایرانی هیچ نقشی در تولید این فضاسازی ها ندارد.

وی در آخر خاطرنشان کرد: مطمئنا همه اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی به حدی از خودباوری رسیده اند که تحت تاثیر فضاسازی ها مذاکره نکنند و بر اساس منافع ملی این کار را انجام دهند و از منافع ملی به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.