خلبان هواپیمای گمشده مالزیایی دقایقی پیش از پرواز، دو دقیقه با یک زن با هویت جعلی گفتگو کرده است.

به گزارش " تیک "، این گفتگو یکی از آخرین تماس هایی بود که به موبایل کاپیتان ظاهری احمد شاه پیش از پرواز شده بود.


بازپرسان با این ماجرا با عنوان مسئله ای جدی و مهم برخورده کرده و می گویند کسانی که در مالزی سیم کارت خریداری می کنند، باید در ابتدا فرمی را پر کرده و شماره گذرنامه و کارت ملی خو را در آن ذکر کنند.

پلیس دریافته است که این سیم کارت توسط زنی با هویت جعلی در فروشگاهی در کوالالامپور خریداری شده است. این اطلاعات نگرانی ها از ارتباط کاپیتان ظاهری ۵۳ ساله را با گروه های تروریستی افزایش داده است، چراکه تروریست ها معمولا برای ارتباط بایکدیگر از سیم کارت های غیرقابل تعقیب استفاده می کنند.

هرکسی که پیش از پرواز با خلبان تماس تلفنی داشته تاکنون از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفته است. پلیس نیز به دنبال بازجویی از همسر کایپتان شاه است.