مایکل مان سخنگوی مسوول سیاست خارجیاتحادیه اروپابا بیان اینکه برایپرونده هسته ایبه تهران نیامده ایم، گفت: در مذاکرات(ایران و ۱ + ۵) پرونده هسته ای ایران را از همه جهات بررسی می کنیم.
مان در حاشیه دیدار کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف رییس دستگاه دیپلماسی ایران در جمع خبرنگاران، این مطلب را در پاسخ به سوالی درباره هدف از سفر خانم اشتون به تهران بیان کرد.

وی افزود: این سفر به منظور مذاکرات هسته ای نیست اما حتما بحثپرونده هسته ای ایران میان آقای ظریف و خانم اشتون مورد بحثقرار می گیرد.

سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: این اولین سفر یک مقام عالیرتبه اروپایی طی چند سال اخیر به ایران است.

سخنگوی اشتون در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخوردهای دوگانه آمریکا اظهار داشت: ما کار خود را انجام می دهیم و آنها نیز کار خود را انجام می دهند؛ ما تحت تاثیر آنها(آمریکایی ها) نیستیم.