" لوسیا توپولانسکی " ۶۸ ساله همسر " خوزه موخیکا " رییس جمهوری ساده زیست اروگوئه.

خانم توپولانسکی سناتور است.موخیکا۹۰ درصد از حقوق دریافتی خود را خرج امور خیریه می کند. وی از سال ۲۰۰۹ سمت ریاست جمهوری اروگوئه را در دست دارد.