به گزارش اختصاصیملت ایرانجرج دبلیو بوشریس جمهور سابق امریکا این روزها مشغول یادگیری هنر نقاشی است. به گفته خانم بوکا گراند معلم او جرج بوش در طی چهار هفته اموزش توانسته است مهارت خود را در این هنر نشان دهد. بوش بیشتر تمایل دارد از سگ خانگیش نقاشی کند.

خانم گراند می گوید: جرج استعداد باور نکردنی در نقاشی دارد و براحتی تکنیکها را یاد می گیرد و در نقاشیهایش بکار می بندد

وی اضافه می کند:جرج بوشبرای یادگیری اشتیاق زیادی از خود نشان می دهد و تقریبا از بیشتر سگهای خانگی خود نقاشی کشیده است. به گفته وی بوش ۵۰ تصویر از سگهایش کشیده است.

خانم گراند می گوید ممکن است با این پیشرفتی که بوش در نقاشی دارد در تاریخ از او به عنوان یک نقاش ماهر نام ببرند.