ملت ایران: آقای احمدی نژاد هنگام ترک ونزوئلا به مقصد تهران در فرودگاه بین المللی کاراکاس گفت: ۵۴ کشور جهان برای اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا در مراسم وداع با چاوز حضور پیدا کردند که این نشانگرعشق متقابل چاوز و دیگر ملت ها و نیز جایگاه کشور و ملت ونزوئلا در عرصه بین المللی است.

رئیس جمهور افزود: بطور یقین آقای چاوز در ارتقای جایگاه ملت ونزوئلا در جهان نقش تعیین کننده ای داشت.

وی گفت: وقتی یک ملت تصمیمات بزرگ میگیرد و اهداف بزرگ را دنبال می کند بطور قطع با مشکلات و موانع بزرگ هم روبرو می شود اما این مشکلات در مقابل اراده و قدرت یک ملت چیز مهمی نیست.

واحد مرکزی خبر