ملت ایران: محمود احمدی نژاد پس از قرائت نامش، از جایگاه خود به سمت تابوتچاوزرفت. در این هنگام احمدی نژاد با تشویق گرم حضار روبه رو شد.

قبل ازاحمدی نژاد، " الکساندر لوکاشینکو " رئیس جمهور بلاروس نیز به همراه فرزند کوچکش، در سوی دیگر تابوت حاضر شده بود.

رئیس جمهور ایران در این مراسم کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید بر تن داشت و شال مشکی رنگی را بر روی گردنش انداخته بود.

احمدی نژاد هنگام ایستادن کنار تابوت چاوز، بر روی تابوت بوسه زد. پس از چند دقیقه ایستادن درکنار تابوت چاوز و زمزمه کلماتی زیر لب، دوباره بر تابوت بوسه زد. دستش را به نشانه ایستادگی، مشت کرده با سمت بالا گرفت و سپس به سمت جایگاه خود بازگشت.

او در هنگام نشستن در صندلی اش، اشک های خود را با شال مشکی اش پاک کرد.

رئیس جمهور ایران بارها در هنگام مراسم نیز اشک های خود را پاک کرد.

احمدی نژاد در ردیف نخست حاضران در مراسم رسمی تشییع جنازه چاوز و در کنار لوکاشینکو و رائول کاسترو(رهبر کوبا) در کلیسا نشسته بود.

تابوت چاوز با پرچم بزرگ ونزوئلا پوشیده بود.

در این مراسم همچنین دو گروه موسیقی، برنامه اجرا کردند.

بیش از ۳۰ نفر از سران کشورها و دیگر مقامات ارشد خارجی در این مراسم حاضر بودند.

دختران چاوز نیز در حالی که لباس های مشکی بر تن داشتند در مقابل تابوت چاوز نشسته بودند.

احمدی نژاد قبل از این مراسم، با حضور در آکادمی نظامی کارآکاس، در مراسم خداحافظی با جنازه چاوز مشارکت و به جنازه او ادای احترام کرد.

او همچنین با خانواده چاوز دیدار کرد و به آنها تسلیت گفت. احمدی نژاد برای حضور در مراسم رسمی گرامیداشت چاوز بامداد امروز جمعه به وقت محلی وارد کارآکاس شد.

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روز سه شنبه گذشته پس از دو سال رویارویی با سرطان درگذشت. این حادثه به ۱۴ سال حکمرانی او پایان داد. جنازه چاوز پس از مراسم رسمی امروز دوباره به مدت یک هفته در معرض نمایش عمومی قرار می گیرد تا پس از آن مومیایی و در موزه نگهداری شود.