به گزارش ملت ایران چاک هیگل سرانجام روز چهار شنبه به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده سوگند یاد کرد. او پس از نبردی سخت برای متقاعد کردن اعضای سنا، قول داد که اتحاد قدیمی را به آمریکا باز گرداند و همبستگی نوینی را رقم زند که دیگر خبری از تلاش برای " دیکته کردن " و زورگویی به جامعه جهانی نباشد.

هیگل از معدود جمهوری خواهانی بود که در زمان جرج بوش به مخالفت سرسختانه با جنگ عراق پرداخت. در جریان کسب رای اعتماد از مجلس سنا، جمهوری خواهان مخالف نامزدی هیگل، به خاطر مواضعش در مورد عراق و نوع برخورد او در مقابل مسئله هسته ای ایران وی را سرزنش کردند. جمهوری خواهان معتقدند که هیگل ممکن است آنطور که لازم است از اسرائیل در مقابل ایران حمایت نکند.

در مراسم ادای سوگند، هیگل در مورد چالش های جهانی پیش رو و اهمیت رهبری آمریکا بر خارج از مرزهای این کشور اظهار نظر کرد.

هیگل در این سخنرانی ابراز داشت: " ما باید دست از دیکته کردن برداریم و در عین حال تعامل خود را با جهان بالا ببریم. ما باید متحدانمان را با خود همگام کنیم. هیچ ملتی نمی تواند به تنهایی کاری به پیش ببرد، حتی اگر کشور بزرگی مثل امریکا باشد. "

وی افزود: " ما قدرت زیادی داریم اما اینکه چطور قرار است از این قدرت استفاده کنیم اهمیت ویژه ای دارد "

هیگل همچنین تاکید کرد: " تعامل در جهان باید به طور عاقلانه ای شکل بگیرد و منابعی که توسط ما و متحدانمان به کار گرفته می شود نیز باید به شکل عاقلانه ای باشد "

مسائل پنتاگون و نیز بحثهای مربوط به بودجه نظامی، از دیگر محورهای مهم سخنرانی هیگل بود.