به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: مذاکرات ایران و گروه ۱ + ۵ ساعت ۱۳ فردا سه‌شنبه به وقت قزاقستان در آلماتی برگزار و احتمال دارد این دور از مذاکرات در روز چهارشنبه نیز ادامه یابد.

مذاکرات ایران و گروه ۱ + ۵ قرار است ساعت ۱۳ فردا(سه‌شنبه) در هتل ریکسوس آلماتی برگزار شود و احتمال دارد این دور از مذاکرات در روز چهارشنبه نیز ادامه یابد.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات ایران و ۱ + ۵ یکشنبه شب وارد آلماتی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه پنجم اسفند ماه و در آستانه مذاکرات آلماتی طی سخنانی در سازمان انرژی اتمی گفت که اگر کشورهای۱ + ۵ می‌خواهند وارد گفت‌وگوی سازنده شوند، باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد شوند.

تاکنون سه دور مذاکره بین ایران و گروه ۱ + ۵ در ژنو و دو دور در استانبول، یک دور در بغداد و یک دور در مسکو برگزار شده است.

تیر ماه ۱۳۸۷، مهر ماه ۱۳۸۸، آذر ماه ۱۳۸۹ به ترتیب مذاکرات ژنو یک، دو و سه برگزار و استانبول بهمن ۱۳۸۹ و همچنین ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱ میزبان دور بعدی گفت‌وگوها بود. این مذاکرات سوم و چهارم خرداد در بغداد و ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد.