شغل جدید خانم وزیر

به گزارش اختصاصی ملت ایران هیلاری کلینتون کار جدیدش را با عنوان سخنران آغاز خواهد کرد او برای سخنرانی ۲ ساعته مبلغ ۲۰۰هزار دلار دستمزد دریافت خواهد کرد. این درحالی است که این مبلغ معادل یک سال حقوق او در سمت وزیر خارجه بود. کلینتون بعد از خداحافظی با دولت اوباما و وزارت خارجه با آژانس هری واکر به عنوان سخنران همکاری می کند. در فهرست سخنرانان این آژانس مطالعاتی افراد سرشناس و سیاست مدارانی مثل بیل کلینتون معاون پیشین وی ال گور، آرنولد شوایتزنگر بازیگر و فرماندار سابق کالیفرنیا وجود دارد. بیل کلینتون سال ۲۰۰۱ بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش کارش را با عنوان سخنران با این آژانس آغاز کرده است و تا کنون از طریق سخنرانی هایش حدود ۸۹ میلیون دلار در آمد کسب کرده است.