ملت ایران: معاون کاترین اشتون در گفت وگو با همتای ایرانی خود مجددا خواهان تعویق گفت وگوها و برگزاری آن در ماه فوریه شد. بنابر گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با وجود آمادگی ایران برای برگزاری گفت وگو ها با ۱ + ۵ در تاریخ توافق شده در ماه ژانویه، هلگا اشمید امشب در گفت وگوی تلفنی به باقری اعلام کرد که ۱ + ۵ آمادگی لازم برای برگزاری مذاکرات در ماه ژانویه را نداشته و تاریخ جدیدی را در ماه فوریه به ایران در ماه فوریه پیشنهاد نمود.

در این گفت وگو تلفنی باقری با تاکید بر آمادگی ایران برای انجام مذاکرات با ۵ از طرف مقابل خواست تا به تاریخ توافق شده درماه ژانویه برای برگزاری گفت وگو ها پای بندی باشند.

منبع: ایران هسته ای