زائر آزاد شده ایرانی از سوریه گفت: گروگان گیران وهابی که ما را ربوده بودند فکر می کردند شیعیان ایرانی قرآن خواندن را یاد ندارند و وقتی که تعدادی از اسیران ایرانی با صوت زیبا قرآن را تلاوت می کردند گروگان گیران وهابی گریه می کردند.

حسین علی حسینی در گفتگو با مهر اظهار کرد: مدتی که از اسارتمان به دست نیروهای معارض سوری گذشته بود از گروگان گیران تقاضای قرآن کردیم.

گروگان آزاد شده ایرانی افزود: گروگان گیران در ابتدا با حالت تعجب و تمسخر گفتند مگر شیعیان ایرانی قرآن خواندن یاد دارند که ما به شما قرآن بدهیم و اصلا مگر شیعه قرآن می خواند.

علی حسینی بیان کرد: وقتی یکی از گرو گان گیران پس از اصرار فراوان ما یک جلد کلام الله مجید را در اختیار ما گذاشت صوت زیبای تعدادی از اسیران همراه بنده آنچنان تاثیری بر گروگانگیران وهابی گذاشت که آرام آرام گریه می کردند و اشک می ریختند.

وی افزود: من در این مدت اسارت فهمیدم تبلیغات سوء دشمنان بویژه شبکه های الجزیره و العربیه چه تاثیرات سوئی بر ذهنیت مردم دیگر کشورها نسبت به ایران و مذهب تشیع داشته است.

گروگان آزاد شده ایرانی اظهار کرد: اغلب افرادی که به عنوان گروگان گیر مشاهده کردم افرادی بودند که ایرانی و شیعه را نمی شناختند و اطلاعاتشان از ایران و تشیع در حد همان دروغ هایی بود که رسانه ای مزدور به خوردشان می دادند.

علی حسینی افزود: آن دسته از گرو گانگیرانی که ته دلشان واقعا ایمان بود و مسلمان بودند تحت تاثیر عبادت و بویژه قرآن خواندن ایرانی ها قرار می گرفتند. وی گفت: در چند روز آخر کار به جایی رسیده بود که هر کدام از رئیسان و فرماندهانشان می آمدند از ایرانی ها می خواستند برایشان قرآن تلاوت کنند.

گروگان آزاده خراسانی افزود: یکی از همراهان ما نوبت حج تمتع داشت و ما از آنها خواستیم لااقل ایشان را آزاد کنند تا به حجی که سال ها انتظارش را می کشید برسد اما این بنده خداها آنقدر کم اطلاع بودند و آنچنان این ها را شستشوی مغزی داده بودند که می گفتند مگر شما ایرانی های شیعه به مکه هم می روید.

علی حسینی بیان کرد: گروگانگیران به ما می گفتند ما شنیده ایم شما گرد قبر حضرت زینب(س) طواف می کنید و البته از همین طرز تفکرشان پیدا بود که این ها اغلب آدم های کم اطلاع و فریب خورده ای هستند که تحت تاثیر تبلیغات دورغین وهابی ها وسلفی ها قرار دارند.