به گزارش اختصاصی ملت ایران مالک برادر ۵۴ ساله اوباما تصمیم گرفته است در انتخابات ناحیه ای کشور کنیا شرکت کند. او می گوید اگر برادر من توانسته است برای مردم امریکا کارهای بزرگی انجام دهد پس چرا من نتوانم کاری برای مردم کنیا انجام دهم؟ مالک برای فرمانداری ناحیه روستایی سییا قصد کاندیدا شدن دارد.

او رای دهندگان خشمگینی را که از رشوه خواری و فساد مالی سیاستمداران ناراضی اند را مخاطب خود قرار داده است. بعد از تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ این اولین بار است که کاندیداهای مستقل در انتخابات شرکت می کنند و روابط خانوادگی و قبیله ای در آن دخالت ندارد.

مالک برادرش را الگوی خود می داند ومی گوید از باراک اوباما الهام گرفته است. مالک دارای ۱۰ فرزند است و از سال ۱۹۸۵ تا کنون در واشنگتن زندگی می کند و یک بنیاد مشاور مالی مستقل دارد.

مالک می گوید در صورت انتخاب شدنش برنامه هایش را در زمینه توسعه بخش راه سازی، تامین برق و آب، بخش درمانی و بیمارستان و کسب و کار اجرا خواهد کرد.