وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در دفتر عزت اللهضرغامیرئیس سازمان صدا و سیما با وی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش دیداردکتر ظریفو رئیس سازمان صدا و سیما به صورت خصوصی و در پشت درهای بسته برگزار شد.