روزنامه ابتکار: وکلای مهدی هاشمی خبر ۵ تا ۱۵ سال حبس برای مهدی هاشمی را تکذیب کردند.

سید محمود علیزاده طباطبایی و سید وحید ابوالمعالی الحسینی در پاسخ به انتشار خبری تحت عنوان «از ۵ تا ۱۵ سال حبس برای مهدی هاشمی» در سایتهای خبری، اظهار داشتند: موضوع خبر مزبور که به نقلی نامعلوم و دروغ از طرف یکی از وکلای آقای مهدی هاشمی منتشر گردیده، از لحاظ محتوی و منبع، خبری مطلقا کذب و ناصواب است.

این دو وکیل تصریح کردند: وکلای آقای مهدی هاشمی تا این لحظه هیچ دسترسی به پرونده ایشان نداشته اند و لذا اظهارنظر بر مبنای تعداد و موارد اتهام ممکن نمی‌باشد. طباطبائی و ابوالمعالی افزودند: تخمین کیفر برای موکل که در خبر مزبور از قول وکیل صورت گرفته، امری خلاف انصاف و شان وکالت بوده و به نظر می‌رسد راوی این خبر قصد تاثیر بر روند دادرسی را داشته است.

این دو وکیل خاطرنشان کردند: همچنین موکد می­گردد که در خصوص پرونده اخیر، اعلام خبر یا آراء مربوط به مواضع آقای هاشمی، صرفا از همین طریق و وکلای تهیه کننده این نامه در اختیار جراید و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت و طبیعتا انتساب افراد دیگر تحت هر عنوان از جمله وکالت آقای هاشمی منتفی و اخبار آنان فاقد اعتبار خواهد بود.