ملت ایران: شبکه های تلویزیونی عرب زبان از دستور پادشاه عربستان سعودی مبنی بر حضور زنان در مجلس مشورتی این کشور خبر دادند.

به گزارش مهر، العربیه در خبری فوری اعلام کرد که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی طی یک فرمان حکومتی مشارکت زنان در مجلس مشورتی را مجاز دانست.

بر اساس این دستور، کمتر از ۲۰ درصد کرسی های این مجلس فاقد هرگونه اختیاراتی، به زنان تعلق می گیرد.

این دستور در حالی صادر می شود که زنان سعودی از کمترین حقوق نسبت به مردان برخوردار هستند و حتی اجازه رانندگی ندارند.