به گزارش ملت ایران به نقل از عصر ایران: سعودالفیصل مدعی دخالت ایران در امور داخلی کشورهای جنوب خلیج فارس شد.

سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی با ابراز نگرانی از آنچه که او دخالت تهران در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توصیف کرد گفت: ایران با هدف ایجاد آشوب، از شرایط فعلی برای دخالت در امور داخلی کشورهای جنوب خلیج فارس، سوء استفاده می کند!

وی پس از پایان نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در منامه گفت: وضعیت خوب نیست. دخالت های ایران، غیرقابل درک است. درباره این موضوع بارها گفتگو کرده ایم اما هیچ تغییری در سیاست ایران رخ نداده است.

وزیر خارجه عربستان سعودی افزود: اگر این دخالت های ایران، به سود کشورهای عربی بود امکان داشت آن را بپذیریم و بفهمیم اما اگر این موضوع با هدف آشوب باشد، این اقدام غیرقابل قبول است!

وی ادامه داد: در هر نشست سران شورای همکاری، باید دستاورد جدیدی داشته باشد. تا آنجا که امکان پذیر باشد تلاش می کنیم چنین چیزی روی دهد.

سعود الفیصل روز یکشنبه برای حضور در نشست یک روزه وزیران خارجه شورای همکاری وارد منامه شد.

قرار است شهر منامه میزبان نشست سران ۶ کشور جنوب خلیج فارس باشد.

۶ کشور کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات و عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.