به گزارش آریا، مصطفی محمد نجار در جمع خبرنگاران گفت: از هفدهم تا بیست و یکم اردیبهشت ۹۲ به مدت پنج روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری آینده انجام می‌شود. وی افزود: همزمان با این ثبت‌نام، هیات‌های اجرایی به مدت سه روز از تاریخ هفدهم تا نوزدهم اردیبهشت تشکیل می‌شود. نجار گفت: مهلت ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراها نیز به مدت هفت روز از تاریخ بیست و ششم فروردین تا اول اردیبهشت ۹۲ خواهد بود.