به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، ˈمهاجرˈ مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران و ˈمیاگاواˈ مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه ژاپن در این نشست در باره روابط دوجانبه تهران و توکیو بحثو تبادل نظر کردند.

در این نشست دو طرف همچنین درباره شرایط منطقه ای و بین‌المللی از جمله خلع سلاح، موضوع هسته ای، مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای شرقی مذاکره کردند.

اولین دور از مذاکرات کمیته های مشورتی سیاسی ایران و ژاپن در آوریل سال ۲۰۰۶ در تهران برگزار شد.