به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها مهمترین برنامه اقتصادی کشور است، گفت: این طرح هر چه زودتر تکمیل شود به نفع مردم و کشور است و همه باید کمک کنند که اجرا شود.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درباره بودجه سال آینده گفت: در این باره برنامه ریزی می کنیم و امیدواریم بودجه خیلی خوبی شود. وی افزود: بودجه یک امر میان دو قوه است و دو قوه با هم می نشینند و تصمیم می گیرند.

احمدی نژاد تاکید کرد: تنظیم بودجه زمان می خواهد و باید با تفاهم ۲ قوه باشد. وی افزود: باید در این زمینه دوره و پایان سال و آینده را پیش بینی کنیم.