به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با اشاره به اینکه قریب به ۱۹ ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می گذرد، اما هنوز در تأیید این مسئله که آیا تمام اهداف پیش روی هدفمندی یارانه‌ها محقق شده یا نه و اینکه بهترین روش پرداخت یارانه‌ها اعمال شده است اما و اگرهای بسیاری وجود دارند، اعلام کرد: در این زمینه گزارشی از سوی مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای نمایندگان ارسال شده که هر چند دارای نقاط قابل توجهی است، بنابراین نسبت به سایر گزارش‌های تهیه شده توسط اجزای مختلف دولت، نگاه منصفانه‌تری دارد و در این گزارش به ابعاد انرژی و صنعت و معدن آن توجه بیشتری شده است.

یکی از آثار و نتایج اجرای این طرح، افزایش راندمان نیروگاه‌هاست و یکی از اقدامات مؤثر در افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است، زیرا پایین‌ترین راندمان در میان نیروگاه‌های حرارتی متعلق به نیروگاه‌های گازی می‌شود.

همچنین ارزش صرفه‌جویی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ارتباط با کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی از ابتدای دی ماه ۱۳۸۹ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۰ حدود ۸/۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که منابع قابل توجهی را برای پیگیری اهداف توسعه ای کشور آزاد کرده است.

این در حالی است که در بین فرآورده‌های نفتی، بنزین با بیش از ۵ هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی، بیشترین سهم ارزشی را در صرفه‌جویی‌های حاصله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تا فروردین ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس مکاتباتی که با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام داده بود به گزارش‌های ماهانه تأمین و مصرف فرآورده‌های نفتی که توسط این شرکت تهیه می‌شدند، دسترسی داشت، اما از سال ۱۳۸۸ تاکنون با وجود مکاتبات متعددی که با شرکت مذکور یا وزارت نفت انجام شده، این گزارش‌ها در اختیار مرکز قرار نگرفته اند، بنابراین در مورد ارقام ارائه شده در خصوص مصرف فرآورده‌ها که در گزارش معاونت امور مجلس ریاست جمهوری ارائه شده است، هیچ قضاوتی را نمی‌توان انجام داد.

به طور کلی مرکز پژوهش‌ها معتقد است، اجرای این قانون به همراه اتخاذ روش‌هایی نظیر ایجاد تنوع در سبد سوخت خودروها یا استفاده از گاز طبیعی فشرده، سهمیه‌بندی بنزین و … فرآورده‌ها و استفاده از کارت هوشمند سوخت در کشور سبب شد تا میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور کاهش یابد و به تناسب آن از واردات این نوع فرآورده‌ها کاسته شود.