تاسف آلمان از تعرض به سفارت ایران در برلین

ملت ایران: وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: بعنوان وزیر امور خارجه و از طرف دولت آلمان بطور رسمی از حادثه تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین اظهار تاسف کرده و این اقدام را بشدت محکوم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: بعنوان وزیر امور خارجه و از طرف دولت آلمان بطور رسمی از حادثه تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین اظهار تاسف نموده و این اقدام را بشدت محکوم می کنیم.

وزیر خارجه آلمان افزود: عده ای در این حادثه دستگیر شده اند که محاکمه خواهند شد.

وستروله تاکید کرد: دولت آلمان حفاظت از سفارت و سرکنسولگری های ایران در آلمان را وظیفه خود دانسته و اجازه نخواهد داد این حادثه تکرار شود.

صالحی در این گفتگوی تلفنی با تاسف بار خواندن تعرض عده ای به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین بیان داشت: انتظار ما از دولت و پلیس آلمان این بود که با توجه به هشدارهای قبلی سفارت از وقوع چنین حادثه ای جلوگیری نموده و وظیفه خود را بخوبی انجام می داد.

وزیر خارجه کشورمان همچنین خواستار رسیدگی جدی به این مسئله و محاکمه عوامل دخیل در این اقدام زشت شد.