به گزارش ملت ایران به نقل از الریاض: پادشاه عربستان عبدالله بن عبدل عزیز دو روز است که از نظر بالینی مرده است.

گفته می شود پادشاه عربستان پس از یک عمل جراحی ۱۴ ساعته که هفته پیش بر روی کمر او انجام گرفت به کما رفت وی که هم اکنون در بیمارستانی در ریاض بستری است در دو روز گذشته با تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می دهد. به گفته پزشکان قلب، شش ها و کلیه های عبدالله از کار افتاده اند و با شوک الکتریکی ماهیچه های قلب او را فعال کردند پزشکان معالج او معتقدند در چند روز آینده سرنوشت عبدالله بن عبدل عزیز مشخص می شود.

عمل جراحی روی کمر عبدالله از روز شنبه ۱۸ نوامبر آغاز شد و تا روز ۱۹ نوامبر ادامه داشت. پادشاه ۸۹ ساله عربستان در سالهای اخیر بارها در بیمارستان بستری شده است و در سال ۲۰۱۰ دو بار در امریکا به خاطر مشکلات کمر خود تحت عمل جراحی قرار گرفته است.