ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه بحثاشتغال در دستور کار کمیسیون اجتماعی است و جلسه‌های متعددی در این مورد برگزار شده است، گفت: پتانسیل‌های گوناگونی در صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری و توریسم برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال موثر است، عنوان کرد: ترقیب و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران سهم مهمی در ایجاد و امنیت شغلی دارد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت وظیفه دارد تا زمینه اشتغال افراد جامعه را فراهم و نقش حمایتی خود را پررنگ کند.