به گزارش اختصاصی ملت ایران: الجباری مسئول امور مالی نظامی و همچنین مجری عملیاتهای نظامی حماس بوده است. در پی حملات اخیر رژیم صهونیستی از روز شنبه تاکنون سه نظامی و چهار شهروند فلسطینی کشته شدند.