به گزارش اختصاصی ملت ایران: ژی جین پینگ به عنوان رهبر جدید چین انتخاب شد. سرانجام رییس جمهور هو جین تائو به عنوان رهبر حزب کمونیست از سمت خود کناره گیری کرد و چین را به دست معاون سابق خود شی جین پینگ سپرد.

بیش از ۲۲ هزار نماینده در نشست کنگره حزب کمونیست چین حضور پیدا کردند تا اعضای جدید هیئت دائمی دفتر سیاسی و رهبر جدید حزب کمونیستی پرجمعیت ترین کشور جهان را انتخاب و معرفی کنند.

آقای ژی ۵۹ ساله جانشین هو جین تائو میشود که دوره ریاست او سال آینده پایان می یابد.

حزب کمونیست حدود ۶۰ سال است که قدرت حکومت چین را در دست دارد. در دهه های اخیر هر ده سال یکبار رییس جدید انتخاب می شود که اینبار هجدهمین کنگره حزب کمونیست یک هفته به طول انجامید. مهم ترین موضوع انتخاب اعضای هیئت دائم دفتر سیاسی بود که تصمیمات بزرگ در زمینه انتخاب رهبران چین بر عهده این هیئت است. اعضای این هیئت تصمیم ها و سیاستهای مهم چین در ده سال آینده را برعهده دارند.

سرانجام بعد از یک هفته گفتگو و مذاکره پشت درهای بسته روز چهارشنبه رهبر جدید و اعضای این هیئت سیاسی معرفی شدند.