ملت ایران:اخیرا فیلمی از نخست وزیر سابق اوکراین به نمایش در آمده است که نشان میدهد او هنوز هم ضعیف و رنجور است و به کمک دیگران قادر به انجام امور روزمره اش میباشد.
" یولیا تیموشنکو " ۵۱ ساله اکنون در اتاقش در بیمارستان مرکزی شهر کارکیف که به سیبری اوکراین شهرت دارد در حبس به سر میبرد و حداقل ۶ دوربین فعالیتهای روزانه او را ثبت میکنند.


دختر وی معترض به تهاجم آشکار به حریم خصوصی مادرش است و ویدئویی که ماه گذشته از زندگی وی به نمایش در آمده است را تلاش برای تحقیر او قبل از انتخابات پارلمانی این کشور میداند. هرچند او در زندان به سر میبرد اما هنوز هم کاملا به اپوزوسیون رئیس جمهور سابق پایبند است.
هفته گذشته دختر ۳۲ ساله او در سفری به بریتانیا با یک وکیل حقوق بشر دیدار کرد و امیدوار است بتواند دادخواستی به دادگاه حقوق بشر ارائه دهد. وی اعلام کرده است به شدت نگران حال مادرش است و هرروز صبح با این ترس بیدار میشود که مادرش مرده باشد.


وی میگوید: مادرم تحت نظارت ۲۴ ساعته است و این مثل یک شکنجه روحی است. آنها میخواهند او را تضعیف کنند تا عملا دست از سیاست بردارد.
" تیموشنکو " که قهرمان انقلاب نارنجی اوکرانی است در سال ۲۰۱۱ به اتهام سوءاستفاده از قدرت به هنگام نخست وزیری اش به ۷ سال زندان محکوم شده است.