به گزارش اختصاصی ملت ایران دونالد ترامپ یکی از جمهوری خواهان و حامیان رامنی شب گذشته در صفحه تویتر خود نوشت که از انتخاب دوباره اوباما سخت نگران است. او پس از اعلام پیروزی اوباما با عصبانیت به این انتخابات اعتراض کرد و آن را غیر عادلانه خواند. وی اعلام کرد که انتخاب دوباره دمکراتها غیر عادلانه و منزجر کننده است. همچنین میت رامنی در صفحه تویتر خود خطاب به حامیان جمهوری خواه نوشت " ما تا برگرداندن قدرت به امریکا از تلاش دست بر نمی داریم " دونالد انتخابات امریکا را مضحک، شرم آور و غیر دمکراتیک خواند و آن را یک مشکل جدی و کم سابقه در امریکا دانست و در آخر نوشت: " امیدوارم کاخ سفید بتواند کشور را تا چهار سال دیگر متحد و یکپارچه نگه دارد "