به گزارش اختصاصی ملت ایران اوباما ۲۷۰ رای الکترال لازم را برای پیروزی در انتخابات امریکا کسب کرده است و تا این لحظه پیروز شناخته شده است اما قطعیت پیروزی اوباما کاملا مشخص نیست زیرا نتایج آرا چند ایالت باقی مانده است گفته میشود نتایج شمارش آرا ایالتهای کلورادو و فلوریدا که جزو مناطق مهم شناخته شدند باقی مانده است تا این لحظه نتایج رای الکترال اوباما ۲۸۱ است درحالیکه رامنی ۲۰۳ رای الکترال دارد.