به گزارش اختصاصی ملت ایران مقامات چینی اعلام کردند به منظور برپایی کنگره حزب کمونیستی در این کشور خرید و فروش چاقو در پایتخت ممنوع است. همچنین به رانندگان تاکسی هشدار داده شده که به مسافران اجازه ندهند که در خیابانهای اصلی و مهم شهر شیشه های ماشین را بالا و پایین ببرند. گفته می شود در این کنگره نام رهبران جدید چین اعلام میشود. این تدابیر امنیتی تا آنجا پیش رفته که مدافعان حقوق بشر، فعالین مذهبی و مخالفین سیاسی تا مدتی از پکن تبعید می شوند و حق هیچگونه سخنرانی در مجامع عمومی را ندارند. به گفته شهروندان پکنی این تدابیر از ۲۵ اکتبر تا ۲۰ نوامبر ادامه دارد. هجدهمین کنگره حزب کمونیست در هشتم نوامبر آغاز بکار می کند گفته میشود همچنین جستجو برای عنوان " هجدهمین کنگره حزب کمونیست " در سایتها امکان پذیر نیست.