محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با تشریح تجمیع بیمه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت گفت: این طرح با هدف همپوشانی بیمه‌ها در جهت تحت پوشش قرار دادن کلیه اقشار جامعه مطرح شده است و همچنین در این طرح به یکسان ارائه شدن کلیه خدمات پرداخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات خدماتی در برخی شرکت‌های بیمه افزود: با توجه به تفاوت خدمات در بین شرکت‌های بیمه مشکلاتی از قبیل: کیفیت نامطلوب خدمات بوجود می‌آید که در این طرح تصمیمی برای مرتفع سازی این مشکلات خواهیم داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم و قابل پیگیری در کمیسیون اجتماعی بحثتجمیع بیمه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت است که متأسفانه تا امروز این امر تحقق نیافته است.

سعیدی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر استثنا قرار دادن بیمه تأمین اجتماعی از طرح تجمیع بیمه‌ها عنوان کرد: براساس ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله توسعه هیچ استثنای برای هیچکدام از شرکت‌های بیمه وجود نخواهد داشت و بیمه تأمین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون اجتماعی با جدیت بدنبال عملی شدن این طرح در جهت بهبود شرایط بیمه‌ای مردم خواهند بود.