حکم اعدام به خاطر عزاداری نکردن

به گزارش اختصاصی ملت ایران یک افسر نظامی در کره شمالی به خاطر بی احترامی به عزاداری رهبر عزیز محکوم به اعدام شد. گفته میشود این افسر در طول عزاداری ۱۰۰ روزه که دسامبر سال گذشته به خاطر مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی برپا بود اقدام به خوردن مشروب کرده است و این عمل او یک نوع بی احترامی به رهبر عزیز محسوب شده است. یک رسانه خبری از کره جنوبی خبر داد این افسر به خاطر این بی احترامی گلوله باران شده است. سال گذشته به خاطر مرگ رهبر کره شمالی جمعیت ۲۵ میلیونی این کشور باید به مدت ۱۰۰ روز سوگوار رهبر خود می بودند و دولت هر گونه فعالیت تفریحی و نوشیدن مشروب را برای مردم این کشور ممنوع کرد.