شایعه خیانت بانوی اول کره شمالی؟! + عکس

سایت " آخبر "(Ahaber) ترکیه نوشت: «بانوی اول کره شمالی " ری سول جو "(Ri Sol Ju) چهل روز است که در انظار عمومی دیده نشده است. طبق اطلاعات محرمانه ای که به دست آمده " ری سول جو " جاسوس و عامل آمریکا بوده است.»

این سایت نوشت: «" کیم جونگ یون " رهبر کره شمالی(Kim Jong Un) بعد از فوت پدرش " کیم جونگ ایل "(Kim Jong - il) به رهبری کره شمالی انتخاب شد و بلافاصله با " ری سول جو " ازدواج کرد. اما مدتی است که رسانه ها هیچ تصویری از بانوی اول کره شمالی منتشر نکرده اند و این باعثبوجود آمدن شایعاتی پیرامون این قضیه شده است.»

برخی از رسانه ها بی احترامی " ری سول جو " به رهبر جوان کره شمالی را عامل این موضوع می دانند و برخی هم عدم نصب نشان وفاداری کره شمالی بر سینه را، دلیل ظاهر نشدن این بانو عنوان کرده اند. بازار شایعات پیرامون این موضوع داغ است.