به گزارش ملت ایران به نقل از شرق،در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، بند ب تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این بند بانک مرکزی مکلف می شد که هر ماه به طور متناسب ۲۹ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و ۲ درصد بابت بازپرداخت از این صندوق در مورد سهم عیدانه سال ۹۱ را به صندوق واریز کند.

در این جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد که بانک مرکزی تنها ۲۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کند و ۹ درصد از سهم این صندوق به پروژه های عمرانی در مناطقه محروم اختصاص یابد.

در جریان بررسی این پیشنهاد احمد توکلی با آن مخالفت کرد و هادی قوامی در موافقت با آن صحبت کرد.

بیان این پیشنهاد و سخنان موافقان و مخالفان باعثایجاد تشنج هایی در مجلس شد و جمع بسیار زیادی از نمایندگان خواستند بیان تذکرات بودند.

درخواست بیان تذکر از سوی نمایندگان در میان سخنان حجت الاسلام مصباحی مقدم سبب شد تا لاریجانی به این موضوعات واکنش نشان دهد.

نمایندگان که خواهان بیان تذکر بودند، با دو دو کردن مانع صحبت حجت الاسلام مصباحی مقدم می شدند که علی لاریجانی خطاب به آنها گفت: من از نوع رفتار شما برای این موضوع مهم تعجب می کنم شما می خواهید بافضاسازی این موضوع را انجام دهید اما من اجازه نمی دهم.

وی خطاب به رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان که درخواست بیان تذکر داشت، گفت: اگر شما تذکر دارید مانند ۱۰ نفر دیگر که تذکر دارند باید در نوبت بمانید. من از رفتار شما تعجب می کنم آن هم با این همه سابقه ای که در مجلس دارید.